Typ 1- 2- 4 - ADKF

1- 2- 4- Strang

!
1-ADKF-30
Größeres Bild

1-ADKF-30

Tragkraft lotrecht      1000 kg
Tragkraft geschnürt  700 kg

Bandbreite 30mm

1-ADKF-60
Größeres Bild

1-ADKF-60

Tragkraft lotrecht      2000 kg
Tragkraft geschnürt  1400 kg

Bandbreite 60mm

1-ADKF-90
Größeres Bild

1-ADKF-90

Tragkraft lotrecht      3000 kg
Tragkraft geschnürt  2100 kg

Bandbreite 90mm

1-ADKF-120
Größeres Bild

1-ADKF-120

Tragkraft lotrecht      4000 kg
Tragkraft geschnürt  2800 kg

Bandbreite 120mm

1-ADKF-150
Größeres Bild

1-ADKF-150

Tragkraft lotrecht      5000 kg
Tragkraft geschnürt  3500 kg

Bandbreite 150mm

2-ADKF-30
Größeres Bild

2-ADKF-30

Tragkraft 2-str. 0-45°      1400 kg
Tragkraft 2-str. 45-60°    1000 kg

Bandbreite 30mm

2-ADKF-60
Größeres Bild

2-ADKF-60

Tragkraft 0-45°     2800 kg
Tragkraft 45-60°   2000 kg

Bandbreite 60mm

2-ADKF-90
Größeres Bild

2-ADKF-90

Tragkraft 0-45°      4200 kg
Tragkraft 45-60°    3000 kg

Bandbreite 90mm

2-ADKF-150
Größeres Bild

2-ADKF-150

Tragkraft 0-45°      7000 kg
Tragkraft 45-60°    5000 kg

Bandbreite 150mm

2-ADKF-30
Größeres Bild

4-ADKF-30

Tragkraft 3- u. 4-str.  0-45°    2100 kg
Tragkraft 3- u. 4-str.  45-60°    1500 kg

Bandbreite 30mm

4-ADKF-60
Größeres Bild

4-ADKF-60

Tragkraft 3- u. 4-str.  0-45°     4200 kg
Tragkraft 3- u. 4-str.  45-60°   3000 kg

Bandbreite 60mm

4-ADKF-90
Größeres Bild

4-ADKF-90

Tragkraft 3- u. 4-str.  0-45°    4200 kg
Tragkraft 3- u. 4-str.  45-60°  3000 kg

Bandbreite 90mm

4-ADKF-150
Größeres Bild

4-ADKF-150

Tragkraft 3- u. 4-str.  0-45°   10500 kg
Tragkraft 3- u. 4-str.  0-45°     7500 kg

Bandbreite 150mm