6440

Hochfeste Ringmuttern 8.8

Type 6440, rot lackiert

!
6440M6

Ringmutter 6440 M 6

Hochfest 8.8

Tragfähigkeit lotrecht 400 kg;  bei 90° 100 kg
Masse:
d3: 36 mm; d4: 20 mm; h: 36 mm; k: 8 mm; L: 13 mm

6440M8

Ringmutter 6440 M 8

Hochfest 8.8

Tragfähigkeit lotrecht  800 kg; bei 90° 200 kg
Masse:
d3: 36 mm; d4: 20 mm; h: 36 mm; k: 8 mm; L: 13 mm

6440M10

Ringmutter 6440 M 10

Hochfest 8.8

Tragfähigkeit lotrecht 1.000 kg; bei 90° 250 kg
Masse:
d3: 45 mm; d4: 25 mm; h: 45 mm; k: 10 mm; L: 17 mm

6440M12

Ringmutter 6440 M 12

Hochfest 8.8

Tragfähigkeit lotrecht 1.600 kg; bei 90° 400 kg
Masse:
d3: 54 mm; d4: 30 mm; h: 53 mm; k: 12 mm; L: 20,5 mm

6440M16

Ringmutter 6440 M 16

Hochfest 8.8

Tragfähigkeit lotrecht 4.000 kg; bei 90° 1.000 kg
Masse:
d3: 63 mm; d4: 35 mm; h: 62 mm; k: 14 mm; L: 27 mm

6440M20

Ringmutter 6440 M 20

Hochfest 8.8

Tragfähigkeit lotrecht 6.000 kg; bei 90° 1.500 kg
Masse:
d3: 72 mm; d4: 40 mm; h: 71 mm; k: 16 mm; L: 30 mm

6440M24

Ringmutter 6440 M 24

Hochfest 8.8

Tragfähigkeit lotrecht 8.000 kg; bei 90° 2.000 kg
Masse:
d3: 90 mm; d4: 50 mm; h: 90 mm; k: 20 mm; L: 36 mm

6440M30

Ringmutter 6440 M 30

Hochfest 8.8

Tragfähigkeit lotrecht 12.000 kg; bei 90° 3.000 kg
Masse:
d3: 108 mm; d4: 60 mm; h: 109 mm; k: 24 mm; L: 45 mm

6440M36

Ringmutter 6440 M 36

Hochfest 8.8

Tragfähigkeit lotrecht 16.000 kg; bei 90° 4.000 kg
Masse:
d3: 126 mm; d4: 70 mm; h: 128 mm; k: 28 mm; L: 54 mm

6440M42

Ringmutter 6440 M 42

Hochfest 8.8

Tragfähigkeit lotrecht 24.000 kg; bei 90° 6.000 kg
Masse:
d3: 144 mm; d4: 80 mm; h: 150 mm; k: 32 mm; L: 65 mm

6440M48

Ringmutter 6440 M 48

Hochfest 8.8

Tragfähigkeit lotrecht 32.000 kg; bei 90° 8.000 kg
Masse:
d3: 166 mm; d4: 90 mm; h: 170 mm; k: 38 mm; L: 70 mm